Jako autoryzowany srebrny partner Asseco świadczymy usługi z zakresu administracji, wdrożenia i naprawy systemu

Naszą ofertę kierujemy do placówek służby zdrowia na terenie całego kraju. Z przyczyn czysto logistycznych usługi na rzecz jednostek spoza terenu legnickiego świadczymy zdalnie, jednakże jeśli zaistnieje konieczność osobistej wizyty skontaktujemy Państwa z jednym z Partnerów.

Proponujemy Państwu szeroki wachlarz usług od administracji systemem (umowy ryczałtowe na utrzymanie w sprawności i gotowości do pracy systemu z zabezpieczeniem kopii zapasowych) po kompleksowe rozliczanie z płatnikiem usług medycznych.

 

W celu dalszych informacji prosimy o kontakt.